کاربرد نساجی

صفحه اصلی / کاربرد نساجی

 

 

 

پرلیت در صنعت نساجی  

 

پرلیت در صنعت نساجی به عنوان ماده پاک کننده و ساینده سبک جهت ایجاد سطوح پرزدار بکار برده می شود.

پرلیت در صنعت نساجی نقش سنگ، در کار سنگ شور کردن (شسستشو با سنگ) لباسهای جین (jean) را انجام می دهد. پرلیت در صنعت نساجی باعث کاهش میزان آسیب های وارده به ماشین و تولید جین های بهتر و نرمتر می شود. بسیاری از شرکت های تولیدکننده شلوار جین به جای استفاده از آنزیم، از پرلیت استفاده می کنند. پرلیت به علت رفتار پایدار خود در آب غیر قابل حل است. این خاصیت موجب می شود تا از پرلیت به عنوان عامل سفیدکننده در بخش تمیزکردن نساجی استفاده شود. پرلیت مورد استفاده اثرات مضر روی سلامتی ندارد زیرا ماده استریلی است. همچنین پرلیت موجب ساییدگی مواد مورد استفاده نمی شود از طرفی به علت سبک بودن آن کار با آن بسیار ساده است.