کاربرد صنعت رنگسازی

صفحه اصلی / کاربرد صنعت رنگسازی

 

 

 

پرلیت در صنعت رنگ سازی

 

رنگ ها به منظور پوشاندن ترک ها، بی نظمی و شکاف ها در رنگ کردن قسمت های داخلی و خارجی ساختمان است و معمولاً در حجم زیاد مصرف می شود و با منظور فوق بافت دهنده های رنگ نقش اساسی پیدا می کند و پرلیت بعنوان یک ماده ی بافت دهنده و به طور مؤثری جایگزین ماسه دانه ریز می گردد.

چگونگی حذف آلاینده های رنگی از پساب صنایع رنگسازی یکی از مشکلات این صنعت بشمار می رود و دست اندر کاران صنعت رنگسازی جهت کاهش اثرات زیست محیطی فرآیند تولید همواره به دنبال پیدا کردن راهکارهایی در این زمینه هستند. 

در پژوهش برای حذف رنگ بوسیله جاذب پرلیت از محلول رنگی اولترامارین آبی که ازانواع رنگهای پایه آب بشمار می رود نتایج بدست آمده نشان می دهد، این ماده معدنی قابلیت بالایی درجذب رنگ ازپساب رنگی دارد و در شرایط بهینه ( ph = 2، اندازه دانه = 0/025mm،  مقدار ذرات =  0.8gr و زمان تماس = 5 دقیقه) قابلیت بیشترین میزان جذب رنگ از پساب رنگی(اولترامارین آبی) را دارا می باشد.