کاربرد سایر مصارف

صفحه اصلی / کاربرد سایر مصارف

 

 

سایر مصارف پرلیت

 

پرلیت با توجه به ساختمان مولکولی متخلخلش که باعث خصوصیات مهم سبکی، عایقی و جذب کنندگی شده است در بیش از 1500 نوع صنعت کاربرد دارد که علاوه بر موارد ذکر شده قبلی :

در صنایع بسته بندی ( از جمله بسته بندی شیشه، مواد قابل اشتعال، و ... )

به عنوان ساینده ( در تولید پاک کننده ها، براق کننده ها و صابونها، چرخ سابها، دیسکها، پرداخت کن ها و ... )

به عنوان عامل جذب کننده و حامل ( حامل جوهر اسکناس، حامل مواد حشره کش و مواد دفع آفات نباتی و ... )

تولید مواد منفجره و ... کاربردهای فراوانی دارد.