آنالیز فیزیکی

صفحه اصلی / آنالیز فیزیکی

مشخصات فیزیکی پرلیت

 

 

 

رنگ

سفید

 

 

شفافیت

80-85

 

 

ضریب انکسار

47/1

 

 

وزن مخصوص

g/cm3 2/34

 

 

چگالی ظاهری

Kg/m3 45-100

 

 

نقطه نرم شدن

C871-1093

 

 

نقطه ذوب

C1260-1343

 

 

دمای مخصوص

Kg.K/J 837

 

 

قابلیت هدایت حرارتی در 24 درجه C

F.2h.ft/Btu.in 27/0-41/0   W/m.k 04/0-06/0

 

 

قابلیت انحلال

محلول در قلیایی غلیظ و اسید فلوئیدریک، نسبتاً محلول    (کمتر از 10٪) در سود سوز، آور نرمال، کمی محلول     (کمتر از 3٪) در اسیدهای معدنی